Aktuality

Tak, jako každý rok i letos se naše náboženská obec zapojí do akce Noc kostelů, která se koná dne 2.6. 2023.

Kristův kříž je klíč, který otevírá bránu smrti. Jiný klíč neexistuje.

Milé sestry, milí bratři, dnes, 2. dubna 2023, máme poslední neděli postní, která se nazývá Květná. Zástupy lidí vítaly Ježíše, když přijížděl o Velikonocích do Jeruzaléma. Někteří lidé odsekávali ratolesti stromů a házeli je na cestu.

Vánoce 2022

19.12.2022

Mílé sestry a milí bratři, srdečně vás zveme na vánoční bohoslužby, které se budou v našem sboru konat, již tradičně, v těchto časech.

2. července si v našem sboru za přítomnosti rodin, kamarádů, známých a bratra faráře Miroslava Palčoviče vyměnili manželské sliby Matěj a Terezka. Přejeme jim šťastná léta budoucí.

Velikonoční bohoslužby se konají v následujících termínech.