Bohoslužby

Bohoslužby se konají každou neděli od 9.00 v budově bývalé synagogy, slouží farářka Mgr. Lenka Palčovičová

Přípravy ke svátostem každou neděli od 10 hodin

Schůze rady starších poslední neděli v měsíci

Sborové dny dle potřeby a inspirace

Další aktivity: Křtíme novorozence, děti i dospělé. Poskytujeme svátost útěchy nemocných, návštěvy doma i v nemocnicích. Konáme pohřby, modlitby za zesnulé aj. vždy po osobní dohodě. Dále konáme májové i adventní pobožnosti.


Pozn.: Jedná se o jinou adresu, než na které má sídlo náboženská obec!