Pastorační dopis

01.11.2022

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

srdečně Vás zdravím v roce 2022, v čase nadcházející památky zesnulých a svátků zrození Ježíše Krista, Vánocemi. Pevně doufám, že se Vám všem v tomto roce dařilo uspokojivě jak po stránce zdravotní, tak po stránce pracovní i soukromé.