Liturgie

Slovo liturgie pochází ze starořeckého slova "leitourgia" a jeho prvotní význam byl "služba", později přeneseně "bohoslužba". Dnes chápeme liturgii jako samotnou bohoslužbu. 

Liturgií můžeme v praxi chápat to, kde je bohoslužba sloužena, kdy je sloužena, jak jsou liturgové (ti, kdo liturgii slouží) oblečení, jaké "náčiní" se při bohoslužbě využívá, které modlitby jsou přednášeny, jak bohoslužba postupuje, kdy se vstává, kleká atd. Tento celek se tedy uceleně nazývá liturgie.


Liturgie Dr. Karla Farského

Brzy se ukázalo, že Český misál jakožto doslovný český překlad latinské mše v CČS nevyhovuje. Církev se chtěla i v bohoslužbě přiblížit lidu. "Liturgické návrhy" prof. Tuháčka byly Farskému oporou při vypracování "Návrhu nové liturgie". Od r. 1924 je "Liturgie Dr. K. Farského" hlavním bohoslužebným projevem CČS. Má dva vrcholy: hlásání slova Božího (tj. Evangelia) a slavení večeře Páně. Farského liturgie je vlastně modlitba mluvená i zpívaná, doprovázená obřadem. Najdete v zadní části zpěvníku

Text liturgie Dr. Karla Farského můžete naléz v tomto odkazu